Banner

Vi på Junecon sysslar med det mesta inom mätning så som inmätning, utsättning, utstakning och maskinstyrning.

Vi kan hjälpa er med inmätning av fiber, byggnader och terräng med mera för både underhåll och relationshandlingar.

Vi sätter ut för byggnation av bl.a. väg och hus.

Utstakning innebär att hushörn sätts ut rätt enligt PBL och efter byggnation mäts in i samband med byggprocessen.

Detta kan krävas av Byggnadsnämnden och Angelica är av dem godkänd för utstakning i samband med bygglov.

Vi kan även hjälpa er med maskinstyrning och att bygga modeller till detta.

Vi hanterar och har egen utrustning i form av totalstation och GPS.