Junecon - Markprojektering.jpg

MARKPROJEKTERING

I begreppet ingår:

Planering och framtagande av handlingar vid ny-, om- och tillbyggnationer.

Från första idéskiss fram till färdig bygghandling finns vi med.

Vi har erfarenhet av att rita lekplatser och skolgårdar inkl. förslag på utrustning. Om ni har egna idéer kan vi få till ett underlag som ni kan lämna till utvald entreprenör.

Finplanering med förslag på höjdsättning, placering av brunnar, växter och träd kan vi hjälpa er med.

Av erfarenhet vet vi att genom en tät dialog med kunden under hela projekteringen kan man hålla ned kostnaden. Vi kan göra handritade skisser men jobbar mest i AutoCAD LT.