Junecon - Markprojektering.jpg

MARKPROJEKTERING

I begreppet ingår:

Planering och framtagande av handlingar vid ny-, om- och tillbyggnationer.

Från första idéskiss fram till färdig bygghandling finns vi med.

Vi har erfarenhet av att rita lekplatser och skolgårdar inkl. förslag på utrustning. Om ni har egna idéer kan vi få till ett underlag som ni kan lämna till utvald entreprenör.

Finplanering med förslag på höjdsättning, placering av brunnar, växter och träd kan vi hjälpa er med.

Av erfarenhet vet vi att genom en tät dialog med kunden under hela projekteringen kan man hålla ned kostnaden. Vi kan göra handritade skisser men jobbar mest i AutoCAD LT. 

 BYGGPROJEKTERING

Begreppet byggprojektering innefattar bostadshus, industribyggnader och kontorslokaler.

Era egna idéer ligger till grund för vårt arbete med att få fram ett bra slutresultat.

Vi hjälper er med de handlingar som behövs till en bygglovsansökan.

Vi arbetar i AutoCAD LT.

Junecon - Mätning.jpg

MÄTNING

Vi på Junecon sysslar med det mesta inom mätning så som inmätning, utsättning, utstakning och maskinstyrning.

Vi kan hjälpa er med inmätning av fiber, byggnader och terräng med mera för både underhåll och relationshandlingar.

Vi sätter ut för byggnation av bl.a. väg och hus.

Utstakning innebär att hushörn sätts ut rätt enligt PBL och efter byggnation mäts in i samband med byggprocessen.

Detta kan krävas av Byggnadsnämnden och Angelica är av dem godkänd för utstakning i samband med bygglov.

Vi kan även hjälpa er med maskinstyrning och att bygga modeller till detta.

Vi hanterar och har egen utrustning i form av totalstation och GPS. 

UTBILDNING

Har ni önskemål om att hålla en intern kurs om t ex ritningsläsning, i olika svårighetsgrader, kan vi hjälpa till att ta fram en sådan.

Ni bestämmer själva hur många timmar ni vill avsätta och till vilka kursen vänder sig.

Det kan också finnas annat ni vill utbilda er personal i, kanske lagefterlevnad eller liknande. Vi hjälper gärna till att ta fram kurser efter era egna önskemål.

Av egen erfarenhet vet vi att yrkesarbetare, som är vana vid att vara utomhus, har svårt för att sitta inne länge och försöker därför anpassa kurserna efter detta.

Junecon - utbildning.jpg
Junecon - Arbetsmiljö.jpg

ARBETSMILJÖ

Idag har arbetsmiljön hamnat i fokus i branschen. Fler och högre krav ställs på arbetsgivare att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Sedan juli 2014 har Arbetsmiljöverket rätt att utfärda sanktionsavgifter direkt vid arbetsplatsbesök där det visat sig att vissa krav inte följs.

Mindre företag kan drabbas hårt av detta då många inte känner till de nya reglerna.

Känner ni att ni saknar kunskap om detta? Vill ni ha hjälp med att komma igång med riskbedömningar och att göra arbetsmiljöplaner?

Vi har genomgått utbildning i BAS P och BAS U.

Om ni har låtit utföra ett arbete och vill ha hjälp med att besikta detta för ett objektivt utlåtande kan vi bistå er.

Vill ni ha råd inför ett arbete med vad ni, som kanske inte så erfaren beställare, ska tänka på, hjälper vi till.