Under 2019 kommer vi att ISO-certifiera oss inom:

  • Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015

  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015

  • Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018

Certifieringen kommer ligga på koncernnivå och täcka in samtliga av våra systerbolag.

Klicka på länk nedan för att läsa någon av företagets policys.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy GDPR-Policy